Op vrijdag 25 mei hebben wij bezoek gehad van Ayed Yaghi de directeur van de Palestine Medical Relief Society afdeling Gaza. De medische organisatie waar wij al jaren geld voor inzamelen.  Eerst was er  een lunchontmoeting  bij de gemeente, die overigens geen concrete punten heeft opgeleverd. Ambtenaren Jan Kees en Dórte namen kennis van de stand van zaken. De brief van de burgemeester van Jabalya waarin hij om steun verzoekt ligt bij de burgemeester van Groningen op tafel, maar Jan Kees voorspelde dat geen actie van de gemeente zal komen. Voor geldelijke financiële steun zag hij hooguit de weg via de fracties. Ik denk dat we dit ook moeten doen: een brief aan de fracties sturen om te vragen om een bijdrage in de noodhulp. Misschien rond 5 juni?

Later was er een bijeenkomst met Palestina activisten van onze stichting en VIZ. Yaghi schetste voor ons de situatie van de Gazastrook. Al tien jaar is er een blokkade die voor de bevolking steeds meer knelt. De economie is ingestort waardoor de werkloosheid ruim 40% is en onder jongeren zelfs boven de 60%. Als zij zijn afgestudeerd vindt slechts 20% een baan. Veel van hen willen dan ook weg uit de Gazastrook maar dat is praktisch onmogelijk De afgelopen jaren was de grens met Egypte in totaal ongeveer 60 dagen per jaar open. Op dit moment heeft Egypte de grens ook geopend en dat zal duren tot het eind van de ramadan. Het is onduidelijk wat er daarna gebeurt. Ook als de grens open is zoals nu betekent dat niet dat iedereen er uitkan. Daarvoor moet je een vergunning hebben en die krijg je niet zomaar. Een aantal jaren geleden is er nog een boot gezonken met veel Palestijnen die vanuit Egypte naar Europa probeerden te komen. Zij zijn op zee omgekomen zoals veel andere vluchtelingen ook overkomt.
Hij stond uitgebreid stil bij de recente Mars voor de Terugkeer en de gevolgen van het Israelische geweld (zie plaatje hieronder voor de cijfers) Voor de PMRS betekende het alle hens aan dek. Veel hulpverleners waren ter plekke aanwezig om de vele gewonden te verzorgen. Omdat er veel ernstige gewonden zijn gevallen is er veel nazorg nodig. Omdat er geen plek is in ziekenhuizen vanwege het grote aantal gewonden moesten de patienten zo snel mogelijk naar huis en verlenen de medewerkers van de PMRS de nazorg zoveel mogelijk aan huis. Overigens hebben ze veel hulp gekregen van Jordanie. Er zijn tientallen artsen naar de gazastrook gestuurd en veel ernstig gewonden zijn per ambulance naar Jordaanse ziekenhuizen vervoerd.
Hij benadrukte dat deze protestactie uniek was omdat het initiatief van onderop kwam en bewust geweldloos was en voor het eerst ook Hamas akkoord ging met het vreedzame aktiemiddel. Volgens Yaghi wordt geweldloze aktie als het actiemiddel voor de toekomst gezien ondanks de gewelddadige Israelische reactie. Hamas heeft ook ondanks Israelische luchtaanvallen de afgelopen weken niet met aanvallen gereageerd. In de westerse pers is gesuggereerd dat hamas deze aktie heeft georganiseerd en zelfs mensen zou hebben gedwongen naar de grens te gaan maar dat is volgens Yaghi onzin. Het was een initiatief dat van onderop kwam omdat de bevolking de wanhoop nabij is over de uitzichtloze blokkade. Bovendien weten de Palestijnen dat de gewone mensen in het Midden Oosten wel solidair zijn maar dat geldt niet voor de leiders. Zij verwachten daar niets van dus moeten zij zelf het verzet organiseren. Hij kondigde aan dat 5 juni de volgende grote protestdag zal worden. Yaghi benadrukt dat de internationale solidariteit en vooral de druk van BDS heel belangrijk is ter ondersteuning. Ook de financiele steun van organisaties zoals Kifaia en stichting Groningen-jabalya voor de PMRS is heel belangrijk. Het gaat wellicht om relatief kleine bedragen maar ze komen wel direct van burgers en dat betekent heel veel omdat ze duidelijk maken dat burgers in Europa de Palestijnen niet vergeten zijn.filmpje inzet van de PMRS tijdens de Mars van de Terugkeer