verklaring Palestijnse mensenrechtenorganisaties

Sinds de dageraad van 10 mei 2021, hebben Israël en zijn bezettingsleger hun aanvallen op Palestijnen in Jeruzalem geëscaleerd, en in het bijzonder op deelnemers aan het gebed in de Al-Aqsa-moskee. De Israëlische bezettende strijdkrachten (IOF) bestormden het terrein van de Al-Aqsa-moskee, waar zo’n 20.000 Palestijnen aanwezig waren voor het Al-Fajr-gebed, en vuurden rubberen kogels, traangasgranaten en geluidsbommen af, gericht op Palestijnen, terwijl ze de toegang van teams van de medische dienst van de Rode Halve Maan naar de compound, waar tientallen gewond zijn   geraakt, sommigen in slechte toestand, verhinderden. Toen om 10 uur ’s ochtends ongeveer 7.000 Palestijnen deelnamen aan een sit-in in de moskee, meldde de Rode Halve Maan dat ten minste 180 Palestijnen gewond waren geraakt, van wie er 80 in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. Paramedici en journalisten behoren tot de gewonden. Gezien de escalatie van de agressie tegen Palestijnen in de afgelopen weken, die snel blijft toenemen, en de intentie van de Israëlische kolonisten om de compound van de Al-Aqsa-moskee te bestormen, waarschuwen we dat het gebruik van geweld door Israël zal leiden tot een verdere escalatie van aanvallen op Palestijnen, en dring er bij de internationale gemeenschap op aan onmiddellijke en concrete maatregelen te nemen om de aanvallen van Israël te stoppen.

Israëls onderdrukking en fragmentatie van het Palestijnse volk, systematisch gebruik van buitensporig geweld, collectieve straffen en arbitrair arrestatiebeleid, samen met kolonistengeweld, dat wordt uitgevoerd met geïnstitutionaliseerde straffeloosheid, zijn enkele kenmerken van het koloniale kolonisten- en apartheidsregime van Israël. In de afgelopen vier dagen heeft de IOF drie Palestijnen vermoord, waaronder een 16-jarige jongen, Said Odeh, die minstens twee keer in zijn rug werd geschoten. Met de toegenomen onderdrukking en agressie tegen Palestijnse Jeruzalemieten sinds het begin van de Ramadan, de onmiddellijke dreiging dat zo’n 87 Palestijnse Jeruzalemieten gedwongen worden overgebracht door de Israëlische kolonistenorganisatie, met de hulp van Israëls discriminerende en onwettige rechtssysteem, en de uitbarsting van opgebouwde Palestijnse frustratie door decennia van koloniale onderdrukking hebben het bezette Palestijnse gebied in het algemeen en Jeruzalem in het bijzonder opnieuw een golf in dit beleid van schendingen meegemaakt.

Palestijnse Jeruzalemieten zijn systematisch tot doelwit gemaakt en aangevallen sinds 13 april 2021, de eerste dag van de Ramadan. De IOF bestormde vervolgens de buitenste minaretten van de Al-Aqsa-moskee en sneed de draden voor de luidsprekers door, waardoor de oproep tot gebed werd voorkomen waarna ze metalen barrières gingen plaatsen dicht bij de Damascus-poort. De IOF vervolgde deze provocaties door Palestijnen aan te vallen met de vuist, wapenstokken en geluidsbommen in een poging om te voorkomen dat de laatsten op de trappen gingen zitten. Op 22 april 2021, ’s nachts, gingen Israëlische kolonisten, waaronder degenen die zijn aangesloten bij de Israëlische extreemrechtse groep Lehava, de straat op en scandeerden’ dood aan Arabieren ‘. Nota bBene: de IOF biedt kolonisten altijd bescherming, waardoor ze deze aanvallen aanmoedigen en eraan bijdragen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan raakten 105 Palestijnen gewond, van wie er 22 in het ziekenhuis werden opgenomen. Er werd ook gemeld dat meer dan 50 Palestijnen werden gearresteerd. Deze gebeurtenissen gingen, samen met willekeurige arrestaties, dagelijks door tot 25 april 2021, toen de Palestijnen de metalen barrières verwijderden. Israël ging echter door met hardhandig optreden tegen Palestijnen, onder meer door willekeurig Palestijnen te arresteren die de verwijdering van de barrières vierden.

Binnen dezelfde context van Israëlische onderdrukking en overheersing, inherent aan het koloniale kolonisten- en apartheidsregime, vallen de IOF en de Israëlische kolonisten systematisch Palestijnse inwoners van Sheikh Jarrah aan en vallen ze andere Palestijnen aan die zich solidair aansluiten. Het Israëlische Hooggerechtshof, dat op onrechtmatige wijze Israëlisch discriminerend binnenlands recht toepast op een bezet gebied, zou op 10 mei 2021 een hoorzitting houden over de gedwongen uitzetting van acht Palestijnse families, die al onder dwang werden verdreven tijdens de Nakba van 1948, en nu nog steeds een voortdurende Nakba ervaren.

In afwachting van de uitspraak van het Hof, hebben inwoners van Sheikh Jarrah opgeroepen tot solidariteitsactiviteiten ter ondersteuning van hun strijd en in verzet tegen de onderdrukking van Israël. Sinds 2 mei 2021 komen de bewoners, samen met andere Palestijnen die zich solidair hebben aangesloten, bij elkaar om publiekelijk hun vasten te verbreken voor hun huizen in Sheikh Jarrah.

Omdat Palestijnen zich verzetten tegen onderdrukking, werden ze met meer onderdrukking geconfronteerd. Al meer dan een week hebben de IOF en Israëlische kolonisten, waarvan sommigen gewapend zijn, de Palestijnen in Sheikh Jarrah onderdrukt en aangevallen, onder meer door huizen te overvallen en te beschadigen, traangasgranaten, geluidsbommen en “stinkdier”water af te vuren en hen willekeurig te arresteren. . Op 6 mei 2021 verhuisde Knesset-lid Itamar Ben-Gvir zijn kantoor naar de wijk Sheikh Jarrah en plaatste het voor het familiehuis van Al-Ghawi, dat in 2009 door kolonisten werd overgenomen. Op de Iftar-tijd van die dag bespoten Israëlische kolonisten, beschermd door de IOF, Palestijnen met pepperspray, en die verdedigden zichzelf door stoelen naar de kolonisten te gooien. De IOF gebruikte geweld om Palestijnen te onderdrukken en de Israëlische kolonisten te verdedigen. Ongeveer 15 Palestijnen werden die dag gearresteerd.

Sinds 7 mei 2021 heeft de IOF de ingangen van de wijk volledig gesloten en alleen Palestijnse inwoners van Sheikh Jarrah toegelaten. Palestijnen bleven solidair opdagen bij de ingangen van de buurt, en ze werden nog steeds onderdrukt en aangevallen door de IOF. Op 7 mei 2021, laatste vrijdag van de Ramadan, bleef de IOF Palestijnse Jeruzalemieten aanvallen, onder meer door krachtig geluids- en traangasbommen af ​​te vuren en met rubber beklede kogels af te vuren op de deelneemers aan het gebed binnen de binnenplaatsen van de Al-Aqsa-moskee. De onderdrukking van Palestijnen in de Al-Aqsa-moskee ging door tot ongeveer 3 uur ’s nachts, toen ze de moskee leegmaakten en de deuren sloten. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan raakten 205 Palestijnen gewond, van wie er meer dan 80 in het ziekenhuis werden opgenomen. Die dag verloren drie Palestijnen hun ogen en twee hadden een gebroken kaak. De Israëlische onderdrukking van Palestijnen ging door, resulterend in de verwonding van meer dan 90 Palestijnen, van wie er vijf gewond raakten aan hun hoofd, op 8 mei 2021. Op dezelfde dag sloot Israël ook Route 433 en Abu Ghosh Road af en verhinderde Palestijnse bussen die van binnen de groene lijn komen om de Al-Aqsa-moskee te bereiken, wat een voorbeeld is van hoe Israël het Palestijnse volk geografisch blijft fragmenteren.

Ernstig gealarmeerd door deze snelle escalatie van geweld, verwelkomen wij de gezamenlijke verklaring van Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, waarin ze Israël dringend verzoeken ‘zijn beleid van uitbreiding van nederzettingen stop te zetten’, de situatie in Sheikh Jarrah aan te pakken en ze Israël herinneren aan zijn wettelijke verplichtingen. We maken ons echter zorgen over de taal die wordt gebruikt in de verklaringen van de gezanten van het Midden-Oosten Kwartet, en de Europese Unie, die ‘bezorgdheid’ uiten over de gedwongen uitzettingen en de toename van ‘spanningen en geweld’ in Oost-Jeruzalem”, alle partijen oproepen om de status quo op de heilige plaatsen hoog te houden en te respecteren”, bevestigend dat “alle leiders de verantwoordelijkheid hebben om op te treden tegen extremisten en zich uit te spreken tegen alle daden van geweld en opruiing.”. Beide verklaringen verzuimden Israël, de bezettende macht, te wijzen op haar wettelijke verplichtingen jegens alle Palestijnse Jeruzalemieten. Beide verklaringen slaagden er niet in de onderliggende oorzaken van Israëls agressie tegen Palestijnen te contextualiseren en aan te pakken: nl. het koloniale kolonisten- en apartheidsregime van Israël. Beide verklaringen besloten om aan de Palestijnen, een gekoloniseerd volk, hetzelfde gewicht van verantwoordelijkheid toe te wijzen als een kolonisator en de bezettende macht.

Op 9 mei 2021 stelde het Israëlische Hooggerechtshof de hoorzitting over Sheikh Jarrah uit, die aanvankelijk gepland was op dezelfde dag als de zogenaamde ‘Jeruzalemdag’, een Israëlische feestdag die de onwettige bezetting en annexatie van Oost-Jeruzalem in 1967 ‘viert’. Het is absoluut noodzakelijk op te merken dat het Israëlische rechtssysteem zowel discriminerend als bevooroordeeld is tegen Palestijnen, aangezien het alleen de belangen dient van de koloniale onderneming van Israël. Als zodanig is het absoluut noodzakelijk dat de internationale gemeenschap onmiddellijk ingrijpt om te voorkomen dat Israël deze uitzettingen uitvoert.

Gezien de laatste escalaties in Israëls aanvallen op Palestijnen, met name Palestijnse Jeruzalemieten, waarschuwen we dat het gebruik van geweld door Israël zal leiden tot een verdere escalatie van aanvallen op Palestijnen. Door geen onmiddellijke en directe maatregelen te nemen om de Israëlische onderdrukking van de Palestijnen een halt toe te roepen, zal niet alleen de structuur van de internationale rechtsorde worden aangevallen, maar zullen de Palestijnen, blijvend en gefrustreerd door decennia van Israëlisch kolonisten-kolonialisme en apartheidsregime, doorgaan. om systematische en geïntensiveerde aanvallen van de bezettende mogendheid het hoofd te bieden. Afkeurende woorden zijn niet genoeg. Israëls lang bestaande onwettige beleid zal niet eindigen zolang de internationale gemeenschap niet de politieke wil heeft om concrete maatregelen te nemen, onder meer door Israël te sanctioneren, om Israël verantwoordelijk te houden voor zijn schendingen van de internationale mensenrechten en het humanitair recht. .

Ondertekenende organisaties:

De Palestijnse Raad voor Mensenrechtenorganisaties (PHROC) (o.a. Al Mezan),

Palestijns netwerk van Non-Gouvernementele Organisaties (PNGO)

Het Gemeenschaps Actie Centrum (CAC)

De burgercoalitie voor Palestijnse rechten in Jeruzalem (CCPRJ)

 bron Al Mezan