Philip Pullman, Alia Shawkat, Annie Ernaux, Jef Neve, Junior Mthombeni, Judith Vanistendael en 350 andere kunstenaars steunen de oproep van Amnesty International om een militair embargo tegen Israël in te stellen “totdat het land zijn verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht volledig nakomt”.

Alain Platel, Dalilla Hermans en Daan, Vic Mensa en Lluis Llach roepen samen met andere kunstenaars op tot het beëindigen van de Israëlische blokkade van de Gazastrook te midden van de coronavirus-crisis.

In een open brief die op woensdag 13 mei is gepubliceerd, schrijven ze: “De bijna twee miljoen inwoners van Gaza, voornamelijk vluchtelingen, worden geconfronteerd met een dodelijke dreiging in de grootste openluchtgevangenis ter wereld”.

De eerste gevallen van corona-besmetting in de geblokkeerde Gazastrook werden in maart gemeld. Palestijnse, Israëlische en internationale humanitaire en mensenrechtenorganisaties hebben opgeroepen tot het opheffen van de blokkade, zodat Gaza zijn ernstige tekort aan medische apparatuur kan aanvullen.

volledige tekst open brief:

Lang voor de wereldwijde uitbraak van COVID-19 het toch al verwoeste gezondheidszorgsysteem in Gaza helemaal dreigde te vernietigen, had de VN voorspeld dat de blokkade deze kuststrook tegen 2020 onleefbaar zou maken. Met de pandemie worden de bijna twee miljoen inwoners van Gaza, voornamelijk vluchtelingen, geconfronteerd met een dodelijke dreiging in ‘s werelds grootste openluchtgevangenis.

Op 14 mei is het twee jaar geleden dat Israëlische sluipschutters, in totale straffeloosheid, zestig Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen in de Gazastrook hebben gedood. De wekelijkse massale en overwegend vreedzame demonstraties van de Grote Mars van de Terugkeer, die momenteel on hold staan vanwege de dreiging van het coronavirus, werden met bruut geweld beantwoord.

Ruim voor de huidige crisis waren de ziekenhuizen in Gaza al in grote moeilijkheden door een gebrek aan essentiële middelen. Middelen die door de Israëlische blokkade tegengehouden werden. Het gezondheidszorgsysteem kon de duizenden schotwonden, die tot vele amputaties leidden, niet aan.

De berichten over de eerste gevallen van het coronavirus in de dichtbevolkte Gazastrook zijn dan ook zeer verontrustend. Zoals verschillende gezondheidswerkers onlangs schreven: “Epidemieën (en zelfs pandemieën) zijn onevenredig gewelddadig voor bevolkingsgroepen die gebukt gaan onder armoede, militaire bezetting, discriminatie en geïnstitutionaliseerde onderdrukking”.

Toch belemmert de Israëlische blokkade nog steeds het doorlaten van medische uitrusting, van personeel en van fundamentele humanitaire hulp. Er is dringend internationale druk nodig om het leven in Gaza leefbaar en waardig te maken. Er moet een einde komen aan de belegering door Israël. En het meest dringend: een potentieel verwoestende uitbraak moet worden voorkomen.

Wat er in Gaza gebeurt is een test voor het geweten van de mensheid. Wij steunen de oproep van Amnesty International aan alle regeringen van de wereld om een militair embargo op te leggen aan Israël totdat het land zijn verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht volledig nakomt. Wij erkennen dat de rechten die de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan de vluchtelingen garandeert, ook voor Palestijnse vluchtelingen moeten worden gehandhaafd.

In deze tijden van internationale crisis moeten we opkomen voor rechtvaardigheid, vrede, vrijheid en gelijke rechten voor iedereen, ongeacht identiteit of geloofsovertuiging. We mogen dan wel thuis zitten, onze ethische verantwoordelijkheid blijft.

kijk op deze site naar de lijst met ondertekenaars