Dodental komt op 1194 Palestijnen; 79% Burgers; 282 kinderen en 147 vrouwen; Volledige stroomuitval in Gaza vanwege aanval op de enige energie centrale

 

verklaring Al Mezan, 29 juli 2014

De humanitaire situatie is ernstig verslechterd in de Gazastrook tijdens de afgelopen twee dagen, als gevolg van de intense militaire aanvallen van de Israëlische bezettingstroepen (IOF) op vitale civiele voorzieningen en woningen, en doordat het IOF de bevolking opriep te evacueren naar stadscentra, terwijl het deze centra en de VN schuilplaatsen vervolgens ging bombarderen. Een aanval met lichte bommen op een VN-schuilplaats in Gaza City doodde gisteravond een vrouw. Het schenden van het internationaal recht blijft doorgaan ten koste van de burgerbevolking. Continue willekeurige aanvallen op dichtbevolkte gebieden lijkt in het algemeen bedoeld om paniek te zaaien en om de bevolking te terroriseren.

Sinds gisterennacht is er volledige stroomuitval als gevolg van een aanval op de brandstoftanks van de enige elektriciteitscentrale in de Gazastrook. Zonder de twee tot vier uur stroom per dag waarover de mensen beschikten in de voorafgaande twee weken, is het nu onmogelijk om watervoorziening, waterzuivering, rioolwaterpompen aan de gang te houden, of de communicatie te onderhouden. Ziekenhuizen en andere vitale voorzieningen zijn ernstig in gevaar, omdat zij zonder stroom voor hun generatoren niet kunnen functioneren.

Het Al Mezan Centrum voor Mensenrechten heeft tijdens de afgelopen twee dagen toenemende aanvallen op bewoonde huizen waargenomen, waarbij hele gezinnen omkwamen. In de buurt van het Shifa ziekenhuis, in het westen van Gaza-stad, vonden rechtstreekse aanvallen op huizen en burgerfaciliteiten plaats. Al Mezan betreurt de voortdurende beschuldigingen van het IOF over Palestijnse burgers die als menselijk schild door Palestijnse gewapende groepen zouden worden gebruikt en betreurt de niet-gespecificeerde beschuldigingen dat civiele objecten; waaronder huizen en moskeeën, worden gebruikt om wapens op te slaan. In enkele gevallen, ten minste twee scholen en twee huizen, werden civiele objecten gebruikt om wapens op te slaan, maar zij stonden op dat moment leeg. Al Mezan geeft aan dat geen van de honderden huizen of ziekenhuizen die door het IOF werden aangevallen werden gebruikt voor militaire doeleinden.

GAZA2014banner (1)

Vanwege de stroom uitval, de intensiteit van de IOF aanvallen en het falen van het gsm-netwerk in sommige gebieden, was Al Mezan’s werk sinds gisteren erg moeilijk uit te voeren. Hoewel onze veldwerkers het onderzoek naar en de controle van IOF aanvallen ter plekke voortzetten, maken de stroomonderbrekingen en communicatieproblemen het onmogelijk om gedetailleerde verslagen van individuele gevallen te maken om ze op te nemen in dit persbericht. Daarom zal dit verslag zich beperken tot algemene beschrijvingen van de gevolgen van de IOF aanvallen in de vijf districten van de de Gazastrook. De in dit verslag genoemde slachtoffers zijn geverifieerd als gedood en geïdentificeerd door Al Mezan.

Al Mezan kan bevestigen dat, tot vandaag, dinsdag 28 juli 12:00 uur, ten minste 1.194 Palestijnen zijn gedood door de IOF; waaronder 282 kinderen en 147 vrouwen. Volgens Al Mezan’s eerste onderzoek zijn 944 (ofwel 79%) van de slachtoffers burgers. Vele anderen waren lid van een van de Palestijnse facties, maar ze namen niet deel aan de vijandelijkheden. Ten minste 591 burgers (49,5%; 194 kinderen en 121 vrouwen) werden gedood in hun huizen;  twee vrouwen met een handicap werden gedood bij een aanval op een revalidatiecentrum voor mensen met ernstige en complexe stoornissen. 149 andere mensen werden gedood in de buurt van hun huizen; vaak in situaties waarin ze probeerden hun huizen te ontvluchten tijdens een IOF-aanval.

Ten minste 4.960 andere mensen raakten tijdens dezelfde periode gewond; van wie ten minste 1452 kinderen waren en 999 vrouwen. Tenminste 4511 huizen werden verwoest of beschadigd tijdens deze periode; waarvan er 593 volledig werden verwoest. Deze aantallen zijn nog niet definitief, maar betreffen alleen de tot nu toe door Al Mezan geverifieerde gevallen. Tal van andere civiele doelen werden beschadigd of vernietigd tijdens de verslagperiode; Vanwege de al eerder genoemde logistieke problemen, kon Al Mezan nog geen definitieve aantallen vaststellen.

Op maandag 28 juli om ongeveer 22:30 uur, hervatte het IOF de zware beschietingen van verschillende wijken in het district Noord-Gaza; waaronder de Al Nada en Al Awda Towers (appartementsgebouwen), Ezbet Beit Hanoun in de stad Beit Hanoun; de Al Jurn, Al Seka, Ezbet Abed-Rabbo, Al Zawiyeh en Tel Al Za’tar in Jabalia; en de Al Manshiyeh, Sjeik Zaiyd, en Qleebo in Beit Lahiya. De beschieting ging ongeveer 12 uur onafgebroken door, en eindigde rond het middaguur op dinsdag 29 juli. Volgens de Al Mezan waarnemers was de beschieting bijzonder hevig. Veel artilleriegranaten troffen hun doel. Gevolg: acht personen waaronder vier kinderen en twee vrouwen, werden in de wijk gedood. Nog eens 55 mensen raakten gewond; waaronder 18 kinderen en 16 vrouwen. De beschietingen veroorzaakten ernstige schade aan 10 huizen, aanzienlijke schade aan ongeveer 50 andere huizen, en beschadigde 7 andere civiele objecten waaronder vijf moskeeën, een NGO-kantoor en een kleuterschool.

Al Mezan meldt ook dat de Palestijnse mensenrechten activist, Mohammed Ghannam, een IOF aanval op een auto heeft overleefd terwijl hij vlakbij in een taxi zat in Jabalya. Hij was op de terugweg na een waarnemingsmissie in het noordelijke Gaza district.

Op maandag 28 juli, de eerste dag van het suikerfeest, bombardeerden Israëlische vliegtuigen vier huizen in Gaza Stad. Drie huizen werden volledig verwoest. In een van de huizen werd een man gedood, en in een ander huis een oude vrouw. Een van deze huizen is eigendom van Ismail Haniyeh voormalig premier van de Gaza-regering.  Het huis, dat ten westen van het Shati vluchtelingenkamp ligt, werd volledig verwoest. Verscheidene andere objecten in Gaza Stad werden ook gebombardeerd met inbegrip van het terrein van de polikliniek van het Shifa ziekenhuis, het ministerie van Financiën, de Al Ameen Moskee en drie kantoren van de Al Aqsa TV zender. De IOF bombardeerde ook twee appartementen van hetzelfde kanaal, die zich in het Al Shorouq appartementencomplex in het centrum van Gaza-stad bevinden. Een vrouw werd gedood door het inademen van gas van lichte bommen afgevuurd door de IOF vlakbij een VN schuilplaats in wijk Tel AL Hawa in het zuidwesten van Gaza-Stad. Een baby werd ook gedood toen ze uit haar wieg werd geslingerd als gevolg van de impact van het IOF bombardement op het Al Mashtal terrein in het westen van Gaza-stad. Gisteravond troffen IOF artilleriegranaten 15 huizen in de buurt van het Al Mezan kantoor, dichtbij het Al Amal Hotel in het westen van Gaza-Stad, waardoor ernstige schade aan deze huizen ontstond. Vanaf maandagavond 28 juli werden alleen al in Gaza-stad 19 huizen het doelwit van IOF vliegtuigen en artillerie, waardoor 15 Palestijnen om het leven kwamen en negen andere mensen overleden aan verwondingen die ze eerder hadden opgelopen. Daarmee kwam het aantal doden in Gaza Stad op 24 waarvan 12 kinderen en drie vrouwen.

Tien van de slachtoffers waren kinderen en een was een oude man die werden gedood toen een raket ontplofte rond 16:45 op maandag 28 juli in de Fathi Al Shuqiri Street in het Shamali gebied ten noorden van het Shati vluchtelingenkamp ten noordwesten van Gaza-stad. De raket ontplofte in de buurt van een park waar kinderen vanwege het suikerfeest speelden op de draaimolen. Nog eens 22 mensen, voornamelijk kinderen, raakten ook gewond waarvan twee ernstig.

In de stad Rafah, in het zuiden van de Gazastrook, voerde de IOF haar aanvallen op huizen in dezelfde periode op. De IOF bombardeerde drie huizen terwijl de bewoners thuis waren en zonder voorafgaande waarschuwing. IFO drones vuurden ook raketten af op verschillende huizen. Deze aanvallen vernietigden 11 huizen, waarvan 8 volledig werden verwoest en 3 zwaar werden beschadigd. In deze en andere afzonderlijke aanvallen, werden 23 mensen in Rafah gedood allen burgers onder wie 7 kinderen, 8 vrouwen en een journalist. Nog eens 52 mensen raakten gewond; waaronder 26 kinderen en 4 vrouwen. Tientallen huizen werden beschadigd. Een houtopslag en twee moskeeën werden vernield.

In het district Midden-Gaza, in dezelfde periode, ïntensiveerde de IOF het bombardement met behulp van oorlogsschepen, artillerie en vliegtuigen. Veel aanvallen troffen doel; waaronder het huis van de burgemeester van Al Bureij; Anees Abu Shamaleh, die samen met zijn vader en neef werd gedood. De rest van zijn familieleden raakten gewond. De IOF aanvallen op deze wijk waren de bloederigste in de Gazastrook; ze kosten de levens van 43 mensen; waaronder 18 kinderen en zes vrouwen. IOF aanvallen werden ook gericht op civiele objecten in de wijk. Op maandag 28 juli om ongeveer 21:30, werd de enige energiecentrale van Gaza meerdere malen gebombardeerd. De ketels van de centrale werden getroffen. Later, op dinsdag 29 juli rond 06:00 bombardeerde de IOF de centrale nog een keer en werden de de brandstofreservoirs geraakt waardoor een grote brand ontstond. De energiecentrale moest volledig worden stilgelegd en vanaf dat moment is er geen stroom meer in de Gazastrook.

In Khan Younis in het zuiden van de Gazastrook, lanceerde de IOF ook vele aanvallen, gericht op huizen. Oorlogsschepen, vliegtuigen en artillerie bombardeerden verschillende gebieden in de districten. Acht huizen werden vol geraakt waardoor gezinnen en andere burgers werden gedood; waaronder de families Al Riqib, Al Najjar en Al Agha. De IOF aanvallen in Khan Younis werden de bloedigste van de beschreven periode; te beginnen op de avond van maandag 28 juli eiste zij het leven van 49 mensen; waaronder 16 kinderen en 8 vrouwen. Al Mezan was in staat om te achterhalen dat 73 mensen gewond raakten waaronder 17 kinderen en 9 vrouwen. De lange stroomuitval in deze wijk verstoorde de watervoorziening en het mobiele netwerk, dat meer dan 10 uur stil lag. Bovendien was een van de IOF aanvallen gericht tegen een ploeg van de gemeente Bani Suheila toen die bezig was om de watervoorziening voor de bevolking veilig te stellen. Issam Ibrahin Abu Shab, de 42 jarige gemeentelijke medewerker werd daarbij gedood.

Al Mezan veroordeelt met klem de ernstige schendingen van het internationaal recht door het IOF, met inbegrip van de uitgebreide, gewapende aanvallen op burgerdoelen. Al Mezan is verontwaardigd over de aanvallen op huizen en op vluchtende burgers. Al Mezan veroordeelt met klem de aanvallen op civiele objecten, zoals ziekenhuizen, IDP schuilplaatsen, elektriciteit faciliteiten, ambulances, en huizen.

Al Mezan is zeer verontrust door het onvermogen van de internationale gemeenschap om een behoorlijke bescherming te bieden aan de burgerbevolking in de Gazastrook, en haar onvermogen om de flagrante schendingen van het internationaal recht door het IOF duidelijk te veroordelen. Deze mislukking moedigd het voortduren van ernstige schendingen van het internationaal recht aan; de overtredingen worden weerspiegeld in mensenlevens.

Al Mezan doet daarom een ​​beroep op de internationale gemeenschap om:

– In de krachtigste bewoordingen de ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (IHR) in het kader van Operatie Protective Edge door Israël te veroordelen ;

– Om onmiddellijke, effectieve maatregelen te nemen om te voorzien in een behoorlijke bescherming van burgers in de Gazastrook tegen militaire aanvallen en vervolging;

– Ondubbelzinnige steun uitspreken en een positieve rol spelen bij het waarborgen van de uitvoering van een geloofwaardig, onafhankelijk onderzoek naar de vermoedelijke schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht in het kader van de operatie Protective Edge zodat verantwoording is gewaarborgd voor degenen die de schendingen hebben begaan, en gezorgd wordt voor het schadeloos stellen van de slachtoffers

– Druk op Israël uitoefenen om een onmiddellijk einde te maken aan de onrechtmatige afsluiting en blokkade van de Gazastrook.