Een aankondiging van een ramp

Dertien jaar van verstikkende blokkade in de Gazastrook heeft geleid tot een versnelde ineenstorting van het economische, sociale, gezondheids- en dienstenstelsel, en dat heeft rechtstreeks gevolgen gehad voor de levering van basisdiensten aan de bevolking. Uit de indicatoren van het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden (OCHA) blijkt dat het armoedepercentage meer dan 70% bedraagt ​​en dat het werkloosheidspercentage meer dan 53% bedraagt. Uit internationale rapporten blijkt dat meer dan 40% van de bevolking van de Gazastrook om de 3 tot 5 dagen 4 tot 6 uur water krijgt en dat meer dan 96% van het grondwater ongeschikt is voor menselijke consumptie.Bovendien blijft de elektriciteitscrisis toenemen; met nu al meer dan 16 uur per dag geen stroom, en de opschorting van de meeste  ondersteuning, met name die op de basisdiensten die nodig zijn voor het dagelijks bestaan ​​van de bevolking. De grootste aanbieder van diensten in Gaza de UNRWA is begonnen met het verminderen van hun diensten. Bovendien heeft een VN rapport al eerder vastgesteld dat de Gazastrook tegen het jaar 2020 geen geschikte plaats is om te leven en gezien deze uitdagingen bevestigen we dat we op de rand van een echte ramp staan met ondragelijke gevolgen voor de bevolking.  De voortzetting van de huidige situatie zonder dringend noodzakelijke en snelle interventie van internationale instellingen met projecten om noodbehoeften te financieren zal resulteren in ernstige en ongekende gevolgen voor de levering van basisdiensten, waaronder:

1. De toename van vast afval in woongebieden en het onvermogen om het naar de inzamelpunten te vervoeren

2. De ineenstorting van het rioleringssysteem leidt tot afvalwater in de straten,  en daarmee verspreiding van besmettelijke ziekten en vervuiling van het zeewater.

3. Verstoring van het systeem van waterdistributie in woongebieden, waardoor de burger afhankelijk is van dure watertanks.

4. het ontslag van tientallen schoonmakers en het verdwijnen van gezondheidsdiensten

5. De verspreiding van epidemieën en ziekten, die een reële bedreiging vormt voor de algemene gezondheid.

6. Een einde aan onderhoudsdiensten voor infrastructuur.

Daarom doen we opnieuw een beroep op alle landen, humanitaire organisaties, gemeenten en al diegenen die geloven dat mensen het recht hebben om vrij en met waardigheid te leven om fondsen te verstrekken voor noodprojecten om te voorkomen dat levensreddende diensten instorten en het onderhoud van minimale basisvoorzieningen voor de bevolking zal verdwijnen

Essam M. Jouda, burgemeester van Jabalya-Nazla