Demonstratie vandaag van Gush Shalom naar aanleiding van bloedbad in Gaza een jaar geleden

Een jaar geleden, toen de ziekenhuizen in Gaza overliepen van gewonde demonstranten, vierden de massa’s in Tel Aviv de Eurovisie overwinning van Netta Barzilai. Dit jaar nemen we niet deel aan deze absurde en cynische voorstelling. We weigeren mee te doen aan “business as usual”, terwijl op minder dan 100 km afstand miljoenen mensen aan beide kanten van het hek de prijs van onze apathie betalen. Op 14 mei, na een jaar nadat 64 demonstranten tijdens de Grote Mars van Terugkeer protesten in Gaza zijn doodgeschoten, gaan we de straat op om een einde te maken aan de blokkade van Gaza en een betere toekomst voor ons allemaal.
De gevolgen van de gebeurtenissen van het afgelopen jaar zijn verwoestend: meer dan 250 Palestijnen zijn dood en tienduizenden gewond, de hele regio wordt voortdurend bedreigd door escalatie en inwoners van Zuid-Israël worden regelmatig aangevallen. De dringende behoefte aan een moedige beslissing is duidelijk – we moeten een einde maken aan de cyclus van geweld. Sporadische ‘hulpinspanningen’ zijn geen oplossing. Een waardig leven voor alle mensen in de regio is niet optioneel – het is een eis die niet kan worden genegeerd.
De nieuwe regering van Israël moet haar beleid ten aanzien van Gaza veranderen. Het moet zijn verantwoordelijkheid en verplichtingen tegenover de burgerbevolking erkennen, de blokkade opheffen en de rechten van de bevolking van Gaza respecteren: vrijheid van verkeer, vrijheid van beroep, het recht om te protesteren, het recht op gezondheid en vooral het recht op leven in waardigheid.
De afgezaagde bewering dat de Grote Mars van Terugkeer protesten een door Hamas geïnitieerde dreiging is, ontkent het democratische karakter van de demonstraties en de grotere context waarin zij plaatsvinden: de voortdurende Israëlische blokkade en de daaropvolgende humanitaire crisis, binnen een geschiedenis van meer dan vijftig jaar van militaire bezetting en meer dan zeventig jaar van verplaatsing en ballingschap.
De crisis in Gaza en de prijs die de burgers van Zuid-Israël betalen, zijn noch door het lot noch door een natuurlijk verschijnsel veroorzaakt. Het is tijd om de blokkade van Gaza te beëindigen. Het is tijd om de hoop terug te brengen dat een rechtvaardige oplossing kan en moet worden bereikt – voor ons allen.

We zullen elkaar ontmoeten op het HaBima-plein om 19.00 uur en dan zullen we samen naar Meir Garden marcheren, waar activisten uit Gaza en het zuiden zullen spreken.

oorspronkelijk bericht