De wanhoop in Gaza is zo groot door het gebrek aan perspectief als gevolg van de al negen jaar durende blokkade en het starre regime van Hamas dat het aantal zelfmoorden toeneemt zo blijkt uit een reportage van Monique van Hoogstraten gepubliceerd in Trouw lees hier

Hieronder de reactie op dit artikel die ons bestuurslid Johan Feitsma stuurde naar Trouw

Gaza

Monique van Hoogstraten schrijft in een artikel over de slechte leefomstandigheden in de Gaza strook.  ( Trouw 19 mei )  Er wordt duidelijk gemaakt dat de mensen er terecht veel kritiek hebben op de eigen Hamas autoriteiten.  Het Palestijns leiderschap als geheel wordt door Van Hoogstraten dramatisch genoemd.  Dit zal beide heel dicht bij de realiteit zijn.  De teneur van het artikel is echter dat het slechte Palestijnse leiderschap de oorzaak is van die slechte leefomstandigheden,  met in de kantlijn dat er ook nog een blokkade is.  Dit komt de facto neer op verdraaiing van de feiten.  De oorzaak is het keiharde blokkade beleid van de Israëlische regering. Dat Hamas deze leefomstandigheden beter zou moeten aanpakken  is wel waar maar pleit de Israëlische regering  niet vrij van hun verantwoordelijkheid voor de situatie.

Johan Feitsma Grijpskerk.