454

Gezamenlijke verklaring vier mensenrechten organisaties: Israël moet internationale oproep over het respecteren van de rechten van Palestijnen in Israëlische gevangenissen ter harte nemen.

Op 17 april 2014 herdenken Palestijnen over de hele wereld de Dag van de Gevangenen als uiting van solidariteit met de duizenden Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenschap.

Ter gelegenheid van deze belangrijke dag roepen de vier mensenrechten-organisaties Adalah, Al Mezan, Physicians for Human Rights-Israel en het Public Committee against Torture in Israel in een gezamenlijke verklaring de internationale gemeenschap op om er bij Israël op aan te dringen om zich te houden aan de rechten die gevangenen moet beschermen in gevangenschap.

Sinds 1967 heeft Israël meer dan 800.000 Palestijnen gevangen gehouden met als doel controle te houden over (de bevolking van) de bezette gebieden. Op dit moment worden volgens mensenrechten organisatie Addameer meer dan 5200 Palestijnen, inclusief vrouwen en kinderen, gevangenen van voor de Oslo akkoorden (1993) en gekozen parlementariërs gevangen gehouden in Israël in strijd met de vierde Geneefse conventie.

Israëls schending van de rechten van de gevangenen gaat gepaard met administratieve gevangenschap zonder aanklacht of proces, ingrijpende beperkingen van familiebezoek, toegang tot medische zorg, onafhankelijke artsen en toegang tot onderwijs,cCollectieve straffen zoals eenzame opsluiting en gedwongen lichamelijke onderzoeken, gewelddadig nachtelijk celbezoek en andere wrede en vernederende behandelingen. Naast deze bestaande praktijken is Israël bovendien bezig met de invoering van nieuwe wetten die de rechten van gevangenen nog verder zal inperken.

De Dag van de Gevangenen staat dit jaar in het teken van toenemende internationale kritiek op deze praktijken. In maart van dit jaar hebben leden van het Europees parlement een fact-finding missie uitgevoerd naar de omstandigheden in Israëlische gevangenissen voor Palestijnen. De missie werd uitgevoerd als uitvloeisel van een resolutie van het Europees parlement aangenomen in maart 2013 na het overlijden in Israëlische gevangenschap van Arafat Jaradat. Uit een onderzoek, uitgevoerd door een internationaal gezaghebbend patholoog-anatoom, bleek dat Jaradat was overleden als gevolg van martelingen en niet een natuurlijke dood was gestorven zoals Israël beweerde.

De Europese Unie publiceerde ook een rapportage in maart van dit jaar waarin het klachten over het gebruik van martelmethoden aan de kaak stelde en ook het gebrek aan onderzoek naar de klachten door Israël. Ook sprak de EU zijn zorg uit over het  gebruik van administratieve detentie en benadrukte het belang van de implementatie van de aanbevelingen van de Turkel Commissie betreffende de verantwoording door Israëlische veiligheidsdiensten.

In juni  2013 publiceerde de VN Commissie voor de Rechten van het Kind harde conclusies over de behandeling van Palestijnse kinderen door de Israëlische autoriteiten. Het gaat daarbij om arrestaties van minderjarigen, nachtelijke invallen in Palestijnse huizen, het verbieden van familiebezoek tijdens gevangenschap, het gebruik van eenzame opsluiting als strafmaatregel tegen kinderen en fysiek en psychologisch geweld door politie en andere veiligheidsdiensten.

De organisaties roepen de internationale gemeenschap op om van Israël te eisen dat zij de bovenstaande klachten serieus neemt en de achteruitgang van de mensenrechten van Palestijnse gevangenen aanpakken en stoppen met de schendingen van internationaal recht.

Ondertekenende organisaties:

Adalah – The Legal Center for Arab Minority Rights in Israel

Al Mezan Center for Human Rights

Physicians for Human Rights-Israel (PHR-I)

Public Committee Against Torture in Israel (PCATI)

Link naar gezamenlijke verklaring:

http://www.mezan.org/en/details.php?id=18670&ddname=detention&id2=9&id_dept=31&p=center