Verklaring mensenrechtenorganisatie Al Mezan

Op zondag 26 augustus 2018 openden de Israëlische zeestrijdkrachten op het vuur op Palestijnse vissers voor de kust van de stad Beit Lahia in het district Noord-Gaza. De oorlogsschepen enterden vervolgens een boot, namen de twee vissers gevangen en namen vissersboot en uitrusting in beslag.

De boot bevond zich op ongeveer een zeemijl van de kust, ruim binnen de door Israël beperkte visserijzone, toen ze in beslag werd genomen. De twee gevangen genomen vissers zijn: Hasan Al-Sultan, 19, en Oranos Al-Sultan, 22. De twee mannen zijn inwoners van de stad Beit Lahia. Uit de documentatie van Al Mezan blijkt dat vanaf het begin van 2018 Israëlische troepen 233 aanvallen op vissers hebben uitgevoerd – bij 232 daarvan werd met scherp geschoten – waarbij één visser werd gedood, 15 mensen werden verwond, 41 werden aangehouden en 13 vissersboten werden geconfisqueerd.

Al Mezan veroordeelt het geweld tegen vissers en benadrukt dat de voortdurende pesterijen, detentie en schietpartijen, die dood en letsel tot gevolg hebben, evenals confiscatie en vernietiging van uitrusting, deel uitmaken van een onwettig beleid inzake afsluiting en blokkade. Dit komt neer op een verboden collectieve straf. Vissers moeten worden beschermd zodat ze kunnen werken en waardig en veilig kunnen leven, maar de Israëlische autoriteiten beperken hen tot een zone tussen drie en negen zeemijlen om te vissen. Maar zelfs wanneer ze in de toegestane zone zijn worden ze nog steeds slachtoffer van aanvallen..

Deze aanslagen zijn in strijd met de internationale mensenrechtenwetgeving. Visserij levert een aanvulling op de erbarmelijke omstandigheden van de vissersgemeenschap in de Gazastrook, waarvan 80 procent onder de armoedegrens leeft. Het beleid van de Israëlische autoriteiten om de toegang van Palestijnse vissers tot de Palestijnse territoriale wateren ten onrechte te belemmeren, beperkt hun gebruik van de natuurlijke hulpbronnen van Palestina. Dit is in strijd met het internationale humanitaire recht, en maakt wat anders een levensvatbare sector binnen de Palestijnse economie zou zijn onmogelijk.

Al Mezan eist de onmiddellijke vrijlating van de twee vissers. Al Mezan dringt er bij leden van de internationale gemeenschap op aan onmiddellijk stappen te ondernemen om de Palestijnse burgers te beschermen en een einde te maken aan de afsluiting en blokkade door Israël.

 

zie ook het eerdere gepubliceerde youtube filmpje waarin Palestijnse vissers worden beschoten door de israelische marine