verklaring mensenrechtenorganisatie Al Mezan

Bij invallen gedurende twee dagen deze maand verwondde het Israëlisch gevangenispersoneel meer dan 100 Palestijnse gevangenen, terwijl nog tientallen andere met ademhalingsmoeilijkheden werden doorverwezen naar ziekenhuizen. Dit is een zorgwekkende escalatie van geweld tegen gevangenen.

Op 20 januari 2019 deed de Israëlische politie een inval met honden, wapenstokken, vuurwapens, traangas en geluidsbussen in Sectie 17 van de Ofer Gevangenis, waar Palestijnse gevangenen worden vastgehouden, Op 21 januari 2019 deed de Israëlische politie een inval in de andere delen van Ofer, waaronder het kindergedeelte van de gevangenis.

Op 22 januari 2019 kondigden Palestijnse gevangenen een hongerstaking voor onbepaalde tijd aan als protest tegen de herhaalde, gewelddadige invallen door de Israëlische politie en tegen de systematische ontkenning van basisrechten die zij als gevangenen volgens internationale mensenrechtenwetgeving genieten.

De Israëlische minister van Openbare Veiligheid Gilad Erdan, voorstander van de invallen, heeft een commissie voorgezeten die belast is met het opstellen van voorschriften die het gebruik door gedetineerden van bepaalde rechten inperken. De commissie, bestaande uit leden van de Knesset, Shin Bet (veiligheidsdienst) en de gevangenisdienst, geïnstalleerd op 13 juni 2018, beval de volgende maatregelen aan:

– Toename van onaangekondigde doorzoekingen;

– Vermindering familiebezoek;

– Vermindering van voedsel, zoals vlees, vis, fruit en groenten;

– Gevangenen van alle politieke achtergronden gemengd in cellen gevangen houden

– Het stopzetten van het betalen van zakgeld aan gevangenen voor dagelijkse behoeften van ILS 400 (ongeveer $ 100) door de Commissie van Gedetineerdenzaken en het beperken van financiele steun van familieleden aan gedetineerden tot maximaal ILS 600 (was ILS 1.200);

– Wegnemen van al het kookgerei om te voorkomen dat gevangenen hun eigen voedsel koken;

– Beperking van het aantal en het type tv-kanalen dat beschikbaar is voor gevangenen;

– Het verbieden van privébijeenkomsten tussen een gevangene en zijn / haar raadsman;

– Beperking van bezoek tussen gedetineerden op verschillende afdelingen

– Verbod op het sturen van boeken naar gevangenen.

Het Al Mezan Centrum voor Mensenrechten maakt zich zorgen over de implicaties van deze aanbevelingen voor de rechten van gevangenen.  Er is sprake van aanhoudende vermindering van rechten – van beperkingen op familiebezoek en van advocaten tot toegang tot adequate medische zorg. Al Mezan benadrukt dat de gewelddadige invallen een overtreding vormen van de minimum standaard voor humane behandeling van gevangenen en dat ze, geheel of gedeeltelijk, kunnen leiden tot onrechtmatig gebruik van geweld in een wetshandhavingsomgeving die valt onder internationale mensenrechtenwetgeving. Het leven en het welzijn van gevangenen in Israëlische gevangenissen valt onder de verantwoordelijkheid van de autoriteiten die ze vasthouden. Met ongeveer 6.500 Palestijnen die zich momenteel in Israëlische gevangenissen bevinden, moet de internationale gemeenschap snelle en doeltreffende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de Israëlische autoriteiten hun verplichtingen uit hoofde van het internationale recht nakomen.

Engelse tekst op de site van Al Mezan zie hier