Omar Harami, directeur van Sabeel Jeruzalem

Op donderdag 14 november brengt Omar Harami, de directeur van Sabeel Jeruzalem,een bezoek aan de Doopsgezinde kerk in Haren. Sabeel jeruzalem is  het oecumenisch centrum voor de Palestijnse bevrijdingstheologie.

Het woord Sabeel is Arabisch voor weg, kanaal, bron van levend water. De eerste christenen noemden zich ‘mensen van de weg’. Palestijnse christenen voelen zich nauw verbonden met hen. Bij Sabeel vindt een grote verscheidenheid aan Palestijnse christenen elkaar om hun situatie te verstaan in het licht van het evangelie. Vrouwen en mannen, jongeren en ouderen, leken en geestelijken ontmoeten elkaar in gespreksgroepen, educatieve projecten en conferenties. Sabeel zoekt telkens gesprekspartners bij hun islamitische volksgenoten. Palestijnse christenen verstaan zichzelf voluit als deel van het Palestijnse volk en de Palestijnse cultuur. Sabeel werkt aan het bevorderen van een breder en accurater internationaal bewustzijn van de identiteit, aanwezigheid en het getuigenis van de huidige generatie Palestijnse christenen en hun problemen. Sabeel gelooft in een theologie die in het voetspoor van Jezus voor iedereen bevrijdend werkt, in Palestina en wereldwijd. Sabeel gelooft dat goede theologie altijd bijdraagt aan recht, vrede en verzoening, alleen zo is theologie onderdeel van de oplossing en niet van het probleem!

Website Sabeel: www.sabeel.org

Programma 14 november

19.00 uur
Inloop en ontvangst

19.30 uur
Opening door Willemien Keuning, lid van het bestuur Kairos-Sabeel Nederland

19.45 uur
Presentatie Kumi Now, een langlopend praktisch project om met geweldloze actie rechtvaardige vrede voor Palestijnen en Israëli’s te bewerken.

20.15 uur
Vraag en antwoord met Omar Harami

20.30 uur
Pauze

21.00 uur
Gesprek over BDS (Boycot, Divestment and Sanctions, geweldloze middelen om druk uit te oefenen op de staat Israël om te werken aan rechtvaardige vrede voor Palestijnen en Israëliërs) naar aanleiding van een stelling

21.30 uur
Afsluiting

___________________________________________

Praktische info

Opgave via info@kairos-sabeel.nl  

Deelname € 5, ter plaatse te voldoen

 adres Doopsgezinde kerk:  Nieuwe Stationsweg 1, 9751 SZ Haren, op loopafstand van station Haren, bereikbaar met bus 51