Verklaring Al Mezan Centrum voor Mensenrechten

Omdat ziekenhuizen dreigen te worden gesloten, uit het Al Mezan Centrum voor Mensenrechten zijn diepe bezorgdheid over de omvang van de aanhoudende brandstofcrisis in Gaza. Gezondheidsinstellingen, van ziekenhuizen en eerstelijnscentra tot bloedbanken en medische laboratoria, worden ernstig bedreigd door de brandstofcrisis.

Uit de documentatie van Al Mezan blijkt dat de laatste brandstofzending naar de gezondheidssector in november 2018 plaatsvond en werd gefinancierd door internationale humanitaire organisaties. Sindsdien hebben gezondheidsinstellingen en internationale humanitaire organisaties herhaaldelijk opgeroepen tot dringende steun maar er is geen acht op geslagen.

Gaza’s enige elektriciteitscentrale die ongeveer 30-40% van de stroom in Gaza produceert De rest wordt geleverd door Israel. De centrale werd ernstig beschadigd tijdens Operation Cast Lead in 2012. Dit heeft als gevolg dat er dagelijks urenlange stroomonderbrekingen zijn wat ingrijpende gevolgen heeft voor het functioneren van medische- en onderwijs instellingen als ook riolering en afvalverwerking, de drinkwatervoorziening en de landbouw.

Gezien de chronische crisis in Gaza, waar elektriciteit maar acht uur per dag beschikbaar is, hebben de gezondheidsfaciliteiten maandelijks ongeveer 300.000 liter brandstof nodig om generatoren als alternatieve stroombron te gebruiken. Als deze faciliteiten geen brandstof meer hebben, zullen 128 dialyse-machines worden gestopt, wat het leven van meer dan 800 patiënten zal beïnvloeden. Hieronder zijn 30 kinderen, die voor hun dialysebehandeling eens in de drie weken afhankelijk zijn van de machines. De diagnostische apparatuur en levensondersteunende apparaten zullen onbruikbaar worden en operaties moeten worden uitgesteld of geannuleerd.

Al Mezan benadrukt dat deze crisis, en de impact ervan op het welzijn van de burgerbevolking, in de eerste plaats de verantwoordelijkheid is van Israël, de bezettende macht. Al Mezan herinnert er ook aan dat de Palestijnse Autoriteit volgens de internationale mensenrechtenwetgeving ook verplichtingen heeft en daarom samen met het Palestijnse Ministerie van Volksgezondheid alle nodige maatregelen moet nemen om het leven en welzijn van de patiënten te waarborgen, onder meer door de noodzakelijke steun aan getroffen instellingen.

Het recht op gezondheid is een fundamenteel mensenrecht en moet worden beschermd en in voorzien, zodat elke persoon de hoogst mogelijke norm van fysiek en psychologisch welzijn bereikt. Al Mezan dringt er daarom bij de Palestijnse regering op aan effectieve maatregelen te nemen om dit recht te beschermen, onder meer door:

1. Ervoor te zorgen dat de benodigde hoeveelheid brandstof tijdig en regelmatig naar de Gaza-ziekenhuizen wordt verzonden;

2. Betrokken te zijn bij actieve planning voor het beheer van belangrijke ontwikkelingen in de capaciteiten van gezondheidsinstellingen in Gaza – met name in deze tijd van het jaar wanneer patiënten van bronchitis, vaak kinderen, op een twee-per-bed-basis worden opgenomen; en

3. Te voorkomen dat politieke geschillen de toegang tot basisrechten en -diensten kunnen beïnvloeden.

Al Mezan roept betrokken instanties, ngo’s en internationale instanties op steun te mobiliseren voor gezondheidsfaciliteiten en patiënten in de Gazastrook, wier leven wordt bedreigd door de huidige crisis, en om de veerkracht en algehele ontwikkeling van gezondheidsinstellingen in Gaza te verbeteren.

bron: http://www.mezan.org/en/post/23352/Patients%E2%80%99+Lives+Threatened+by+Fuel+Crisis+in+Gaza

 

Bekijk ook de reportage van Al jazeera hieronder over de grote sociale en economische problemen in het gebied