Door Ramzy Baroud

Vijftien jaar zijn verstreken sinds Israël een totale belegering van de Gazastrook oplegde, waarbij bijna twee miljoen Palestijnen werden onderworpen aan een van de langste en meest wrede politiek gemotiveerde blokkades in de geschiedenis.
De Israëlische regering had toen haar belegering gerechtvaardigd als de enige manier om Israël te beschermen tegen Palestijns “terrorisme en raketaanvallen”. Dit blijft tot op de dag van vandaag de officiële Israëlische lezing. Niet veel Israëli’s – zeker niet in de regering, in de media of zelfs niet bij gewone mensen – zullen beweren dat Israël tegenwoordig veiliger is dan vóór juni 2007.
Het is algemeen bekend dat Israël de belegering heeft opgelegd als reactie op de overname van de Strook door Hamas, na een korte en gewelddadige confrontatie tussen de twee belangrijkste Palestijnse politieke rivalen, Hamas, dat momenteel over Gaza heerst, en Fatah, dat de Palestijnse Autoriteit domineert. op de bezette Westelijke Jordaanoever.
Het isolement van Gaza was echter al jaren vóór de Hamas-Fatah-botsing en zelfs voor de Hamas-verkiezingsoverwinning van januari 2006 gepland. Al jaren eerder was de overleden Israëlische premier Ariel Sharon vastbesloten om de Israëlische strijdkrachten uit Gaza terug te trekken. In 2003 werd het voorgesteld door Sharon,  goedgekeurd door zijn regering in 2004 en uiteindelijk goedgekeurd door de Knesset in februari 2005, wat uiteindelijk culmineerde in de Israëlische terugtrekking uit Gaza in augustus-september 2005.

De ’terugtrekking’ was een Israëlische tactiek die erop gericht was een paar duizend illegale Joodse kolonisten uit Gaza te verwijderen – om ze over te brengen naar andere illegale Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever – terwijl het Israëlische leger werd verplaatst van de overvolle bevolkingscentra van Gaza naar de grensgebieden. Dit was het eigenlijke begin van het beleg van Gaza.
De bovenstaande bewering was zelfs duidelijk voor James Wolfensohn, die door het Kwartet voor het Midden-Oosten was aangesteld als speciaal gezant voor de terugtrekking uit Gaza. In 2010 kwam hij tot een soortgelijke conclusie: “Gaza was sinds de Israëlische terugtrekking effectief afgesloten van de buitenwereld … en de humanitaire en economische gevolgen voor de Palestijnse bevolking waren ingrijpend.

Het ultieme motief achter de ’terugtrekking’ was niet de veiligheid van Israël, of zelfs maar om Gazanen uit te hongeren als een vorm van collectieve straf. Dit laatste was een logisch gevolg van een veel sinister politiek complot, zoals gecommuniceerd door Sharons eigen hoge adviseur destijds, Dov Weisglass. In een interview met de Israëlische krant Haaretz, in oktober 2004, stelde Weisglass het duidelijk: “De betekenis van het terugtrekkingsplan is de bevriezing van het vredesproces.” Hoe? “Als je het (vredes)proces bevriest, voorkom je de oprichting van een Palestijnse staat en voorkom je een discussie over de vluchtelingen, de grenzen en Jeruzalem”, aldus Weisglass. Niet alleen was dit Israëls ultieme motief achter de terugtrekking en de daaropvolgende belegering van Gaza, maar volgens de doorgewinterde Israëlische politicus werd het allemaal gedaan “met een presidentiële zegen en de ratificatie van beide huizen van het Amerikaanse Congres.” De president in kwestie is niemand minder dan de toenmalige president, George W. Bush.
Dit alles vond plaats vóór de Palestijnse parlementsverkiezingen, de overwinning van Hamas en de botsing tussen Hamas en Fatah. Dit laatste diende slechts als een gemakkelijke rechtvaardiging voor wat al was besproken, ‘bekrachtigd’ en uitgevoerd.
Voor Israël is het beleg een politieke truc geweest, die met het verstrijken van de tijd extra betekenis en waarde kreeg. Als reactie op de beschuldiging dat Israël de Palestijnen in Gaza uithongerde, kwam Weisglass heel snel met een antwoord : “Het idee is om de Palestijnen op dieet te zetten, maar niet om ze van de honger te laten sterven.” Wat toen werd opgevat als een grappige, zij het ondoordachte uitspraak, bleek feitelijk Israëlisch beleid te zijn, zoals blijkt uit een rapport uit 2008 dat in 2012 dankzij de Israëlische mensenrechtenorganisatie Gisha openbaar werd gemaakt.  Uit dit rapport, samengesteld door de Israëlische coördinator van regeringsactiviteiten in de Palestijnse gebieden, bleek dat Israël het minimum aantal calorieën berekent dat nodig is om de bevolking van Gaza in leven te houden,  een aantal dat “aangepast is aan de cultuur en ervaring” in de strook.

De rest is geschiedenis. Het lijden van Gaza is absoluut. 98 procent van het water in Gaza is ondrinkbaar.  Ziekenhuizen hebben gebrek aan essentiële benodigdheden en levensreddende medicijnen. Reizen in en uit Gaza is praktisch verboden, op kleine uitzonderingen na.
Toch heeft Israël jammerlijk gefaald in het bereiken van één van zijn doelstellingen. Tel Aviv hoopte dat de ’terugtrekking’ de internationale gemeenschap zou dwingen om de juridische status van de Israëlische bezetting van Gaza te herdefiniëren. Ondanks de druk van Washington is dat nooit gebeurd. Gaza blijft onderdeel van de bezette Palestijnse gebieden zoals gedefinieerd in het internationaal recht.
Zelfs de Israëlische afkondiging van Gaza  als een “vijandige entiteit” en een “vijandig gebied” in september 2007 bracht geen verandering, behalve dat het de Israëlische regering een excuus gaf om verschillende verwoestende oorlogen tegen de Gazastrook te voeren, te beginnen in 2008.
Geen van deze oorlogen heeft met succes een Israëlische langetermijnstrategie gediend. In plaats daarvan blijft Gaza op veel grotere schaal terugvechten dan ooit tevoren, wat de berekening van de Israëlische leiders frustreert, zoals duidelijk werd in hun verwarde, verontrustende taal. Tijdens een van de dodelijkste Israëlische oorlogen in Gaza in juli 2014 schreef het Israëlische rechtse Knesset-lid Ayelet Shaked op facebook dat de oorlog “geen oorlog tegen terreur was, en geen oorlog tegen extremisten, en zelfs geen oorlog tegen de Palestijnse Autoriteit.” In plaats daarvan is volgens Shaked, die een jaar later de Israëlische minister van Justitie werd, “ een oorlog tussen twee volken. Wie is de vijand? Het Palestijnse volk.”
Uiteindelijk zijn de regeringen van Sharon, Tzipi Livni, Ehud Olmert, Benjamin Netanyahu en Naftali Bennett er niet in geslaagd Gaza te isoleren van het grotere Palestijnse lichaam, er niet in geslaagd de wil van de mensen in Gaza te breken of de Israëlische veiligheid te waarborgen ten koste van de Palestijnen.
Bovendien is Israël het slachtoffer geworden van zijn eigen overmoed. Hoewel het verlengen van het beleg geen strategische waarde op korte of lange termijn zal opleveren, zou het opheffen ervan, vanuit het oogpunt van Israël, neerkomen op een erkenning van een nederlaag – en zou het de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever in staat kunnen stellen het Gaza-model na te streven. Dit ontbreken van perspectief accentueert de politieke crisis en het gebrek aan strategische visie die alle Israëlische regeringen bijna twee decennia lang al kenmerken.
Het is onvermijdelijk dat Israëls politieke experiment in Gaza een averechts effect heeft gehad, en de enige uitweg is dat de belegering van Gaza volledig wordt opgeheven en deze keer voorgoed.

– Ramzy Baroud is journalist en redacteur van The Palestine Chronicle. Hij is de auteur van zes boeken. Zijn laatste boek, samen met Ilan Pappé uitgegeven, is “Onze visie op bevrijding: geëngageerde Palestijnse leiders en intellectuelen spreken zich uit”. Dr. Baroud is een niet-ingezeten Senior Research Fellow bij het Center for Islam and Global Affairs (CIGA). Zijn website is www.ramzybaroud.net

bron: 15 Years of Failed Experiments: Myths and Facts about the Israeli Siege on Gaza – Palestine Chronicle (www-palestinechronicle-com.translate.goog)